Gezamenlijk Congres

Casuïstiek

Ook dit jaar zal tijdens het infectieziektensymposium een “Live MDO tuberculose” plaatsvinden. Heb je een specifieke TBC vraag of een (bijzondere) TBC casus, dan is er de mogelijkheid om dit tijdens het MDO te bespreken.

Heel graag voorafgaand kort de casus voorbereiden middels een PowerPoint van maximaal 5 slides met daarbij een specifieke vraagstelling. Deze casussen ontvangen wij graag uiterlijk 1 november. Stuurt u de casus naar info@morganiseren.nl.