Gezamenlijk Congres

Onderwerpen en sprekers


 COPD exacerbaties na COVID – what happened?

drs. Jasmijn van Campen, longarts
Haaglanden MCWat is het effect geweest van COVID en alle maatregelen rondom COVID op COPD exacerbaties? Maakt het vergrote infectieziektenbewustzijn dat er minder exacerbaties zijn? Zijn seizoenspatronen veranderd? Of is er eigenlijk niets veranderd? Deze workshop probeert zo goed mogelijk antwoord te geven op deze vragen.

Leerdoelen:
- Hoe behandel ik een longaanval bij COVID
- Het effect van preventieve maatregelen bij COVID op longaanvallen en wat hiervan geleerd kan worden

 

Vaccinaties bij longpatiënten

dr. Susanne Huijts, longarts
Maxima MC

 
Griep-, pneumokokken- en COVID-vaccinatie zijn bekende vaccinaties die vaak worden ingezet bij longpatiënten. Maar de afgelopen jaren zijn er ook andere vaccins beschikbaar gekomen die in het buitenland soms worden aangeraden. Welke vaccins zijn dit? En is het zinvol deze adviezen ook in Nederland over te nemen?

Leerdoelen:
- Kennis over bestaande vaccins vergroten.
- Inzicht in het ontwikkelingen in het vaccinatie landschap.

 

Echinoccen en andere parasitaire infecties

drs. Kees Stijnis, internist-infectioloog
Amsterdam UMC TropencentrumDoor migratie is het aantal geïmporteerde echinococceninfecties in Nederland sterk toegenomen de afgelopen jaren. Hoewel de ziekte zich meestal in de lever manifesteert, kan deze zich ook of solitair in de longen manifesteren. Aan de hand van casuïstiek wordt dit ziektebeeld, met de nadruk op herkenning/diagnostiek en behandeling, uitgebreid besproken. Tevens wordt een overzicht gegeven van andere parasitaire infecties met mogelijke longebetrokkenheid.

Leerdoelen:
- Herkennen van parasitaire infecties met pulmonale manifestaties, in het bijzonder echinococcose.
- Behandelopties en indicaties (pulmonale) echinococcose.

 

Help, mijn immuungecompromitteerde patiënt gaat reizen!

dr. Lennert Slobbe, internist-infectioloog
Erasmus MC

 

Ook binnen de longziekten zijn er steeds meer aandoeningen waarbij immuunsuppressiva worden voorgeschreven. De weerslag die dit op het immuunsysteem geeft, is divers maar kan aanzienlijk zijn. Ook binnen de reizigersadvisering dient hiervoor aandacht te zijn.

Leerdoel:
- Praktische insteek, bedoeld om aanvullende maatregelen en specifieke aandachtspunten te bespreken bij
  immuungecompromitteerde patiënten die willen reizen.

 

Live MDO tuberculose (a.d.h.v. casuïstiek)

drs. Yvette de Reus, longarts
UMCG, afdeling Tuberculose

dr. Onno Akkerman, longarts
UMCG

 


Afgezien van vragen rondom de screening en behandeling van tuberculose infectie komt niet elke longarts regelmatig in aanraking met een patiënt met tuberculose ziekte; in 2022 waren er namelijk slechts 635 gevallen in Nederland. Naast pulmonale tuberculose bestaat er ook een scala aan extrapulmonale vormen van tuberculose. De behandeling van tuberculose kan onder andere gehinderd worden door bijwerkingen, co-morbiditeiten, resistentie of sociale problematiek. Hoe ga je hier mee om? In dit live MDO gaan wij uw casus bespreken en hopen wij al uw vragen te beantwoorden.

Leerdoel afhankelijke van de casuïstiek:
- Omgaan met co-morbiditeit en bijwerkingen

 

Bacteriofagen

dr. Inez Bronsveld, longarts
UMCUMeer informatie over deze sessie volgt z.s.m.

 

Quiz reisinfectieziekten

dr. Josje Altenburg, longarts
Amsterdam UMC

 
Meer informatie over deze sessie volgt z.s.m.